INFODEF

INFODEF

Spania

Despre

INFODEF, Институт за кариерно развитието и обучение, е частен и независим център за изследвания, развитие и иновации, чиято мисия е да проектира и изпълнява проекти, които допринасят за постигане на устойчиво и приобщаващо развитие чрез образование, култура и иновации. Центърът проектира и разработва иновативни инструменти, методологии, продукти и услуги, които отговарят на настоящите социални и икономически предизвикателства и дават възможност за предвиждане и насърчаване на промените, необходими за постигане на бъдещите цели и задачи на обществото.

INFODEF подпомага модернизирането на образователните системи и педагогическите иновации в държавни и частни образователни институции на национално и европейско ниво. Една от основните области на експертиза на INFODEF е проектирането на иновативни методологии и инструменти, които подпомагат работата на професионалисти, ангажирани със специфични целеви групи, като млади хора, мигранти, нискоквалифицирани възрастни, хора с увреждания, затворници и други групи в неравностойно положение.