Tema 2: Mentalitatea de mentor

Sursa: www.artofmentoring.net/mentoring-mindset-2/

O mentalitate este un set de convingeri care servesc drept cadru pentru acțiunile și deciziile noastre. Când avem o anumită mentalitate, aceasta poate deveni un obicei. Pentru a vă putea dezvolta abilitățile de mentorat, trebuie să lucrați la mentalitatea de mentor,

Pentru a cultiva o atitudine de mentor, utilizați diagrama care rezumă trei tipuri de abilități ce se reflectă în atitudini.

Mentalitatea și abilitățile legate de mentorat au multe în comun cu abilitățile antreprenoriale. Puteți aprofunda acest subiect în Unitatea de competență 3 (UC3).

Mentorii de top pe care i-am văzut prezintă o atitudine de mentorat care include:

Curiozitate

Sunt dornici să afle ce își dorește discipolul, deoarece cred că acesta este expertul în ceea ce privește propria sa viață. Ei pun mai degrabă întrebări decât să facă presupuneri.

Smerenie

Nu se așază pe sine pe un piedestal, sunt umili și își dau seama că mai au multe de învățat.

Respect pentru diferențe

Aceștia cred că oamenii care sunt foarte diferiți de ei, în multe privințe pot avea totuși relații perfect sănătoase cu ei și că faptul că sunt diferiți nu înseamnă în niciun fel că sunt incorecți sau inadecvați.

Sursa imaginii: www.freepik.com