Tema 1: Ce este mentoratul intergenerațional?

Dificultățile pe care le ridică demografia actuală ne forțează să luăm în considerare necesitatea implementării unor planuri și politici de ocupare mai cuprinzătoare, bazate pe principiile ciclului de viață. Prin urmare, este esențial să încurajăm locurile de muncă care să respecte toate fazele unui ciclu de viață. Această noțiune ne conduce la conceptul de învățare intergenerațională.

 Învățarea intergenerațională înseamnă pur și simplu că oameni de vârste diferite învață împreună sau învață unii de la alții, pentru a dobândi abilități, valori și cunoștințe. Această învățare este reciprocă și poate avea loc în medii formale, non-formale și informale.
În acest context, mentoratul intergenerațional/ mentoratul invers poate fi un instrument eficient pentru schimbul de cunoștințe, crearea angajamentului, dezvoltarea leadershipului și, în primul rând, *construirea unor relații intergeneraționale bazate pe acceptarea reciprocă.

Rural Youth Project: puterea mentoratului intergenerațional

Source: www.freepik.com

Mentoratul invers este un concept legat de acela al mentoratului intergenerațional.

Mentoratul invers este considerat a avea un impact extrem de pozitiv asupra culturilor organizaționale, deoarece ajută la reducerea decalajelor dintre generații și poate contribui la combaterea discriminării pe criterii de vârstă și la promovarea diversității și incluziunii la locurile de muncă.

Mentoratul invers folosește aceleași principii și procese ca orice relație formală de mentorat. Diferența majoră față de mentoratul tradițional este că, din cauza vârstei sale, mentorul ar putea fi considerat a nu avea suficientă experiență pentru a fi mentor.

Mentoratul și antreprenoriatul

Multe persoane de peste 50 de ani au experiență în activități independente și pot rămâne implicate în antreprenoriat prin mentorat și sprijinirea nu numai a colegilor lor, ci și a antreprenorilor mai tineri. Și de ce să nu fie acești antreprenori mai tineri îndrumați de antreprenori seniori?

Adunarea diferitelor generații pentru a învăța și a face schimb de experiență (învățare intergenerațională), pentru a răspunde unei provocări societale, poate avea un impact uriaș asupra comunităților în curs de dezvoltare și asupra societății, în general.

Mentoratul invers (sau învățarea intergenerațională) este util pentru stimularea practicilor antreprenoriale. Mentoratul invers ajută la eliminarea decalajelor între generații, oferă oamenilor posibilitatea de a vedea lumea din perspective diferite și sprijină incluziunea.

Sursa: Mindshift Talent Advisory