Tema 1: Ce este inovarea socială?

Inovarea socială este un tip de inovare care duce la o modificare a relațiilor sociale, implicând noi metode de a face, de a gestiona, de a înțelege și de a încadra (Avelino et al., 2019).

O întreprindere socială este o afacere, al cărei scop este de a obține un impact social, societal sau de mediu, în loc de acela de a crește profitul pentru proprietarii sau acționarii săi.

Aceasta își urmărește obiectivele prin tranzacționarea în mod continuu, prin furnizarea de bunuri și/ sau servicii și prin reinventarea excedentelor, în scopul atingerii unor obiective sociale.

Este gestionată într-un mod responsabil și translucid și este independentă de sectorul public. Dacă este desființată, ar trebui să-și repoziționeze activele către o altă organizație similară (conform politicii naționale privind întreprinderile sociale).