Unitatea de învățare 5: Economia Vârstei a Treia și sustenabilitatea: rolul consumatorilor cu vârsta peste 50 de ani

Ce voi ști și voi putea să fac la finalizarea acestei unități de învățare?

  • Cunoașterea nevoilor consumatorilor cu vârsta peste 50 de ani
  • Explicarea modului în care sectorul Economiei Vârstei a Treia poate răspunde nevoilor consumatorilor cu vârsta peste 50 de ani
  • Identificarea diferitelor părți interesate, care pot fi implicate în crearea unei afaceri în sectorul sănătății pentru persoanele în vârstă
  • Analiza planului de afaceri al unei soluții tehnologice inovatoare pentru sectorul de sănătate dedicat vârstnicilor
  • Consilierea unităților și afacerilor locale cu privire la nevoile persoanelor peste 50 de ani
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoile consumatorilor cu vârsta peste 50 de ani

Sursa: Canva.com