Declinarea răspunderii privind drepturile de autor

Toate materialele audio-vizuale au fost accesate gratuit, de pe platforme de stocare online gratuite și/ sau YouTube și pentru acestea se aplică legile privind utilizarea loială, fără intenția de a încălca vreun drept de autor. Dacă considerați că drepturile de autor au fost încălcate, vă rugăm să ne contactați la www.local-project.eu pentru a rezolva problema, aplicând justiția restaurativă.