Onderwerp 3: Welke uitdagingen en voordelen heeft seniorenondernemerschap

Er zijn veel uitdagingen op het gebied van seniorenondernemerschap. Hoewel er altijd meerdere uitdagingen zijn voor ondernemers over het algemeen, zijn de onderstaande uitdagingen specifiek van toepassing op senioren:

 • Beperkte toegang voor senioren.
 • Beperkte netwerken van senioren/projecten/intermediairs.
 • Vooroordelen jegens senioren.
 • Beperkte zichtbaarheid/bewustzijn op organisatieniveau.
 • Beperkt gebruik van nieuwe communicatiekanalen.
 • Flexibiliteit van wetgeving inzake de inzetbaarheid van gepensioneerden.
 • Gebrek aan begrip van de waarde van mentorschap.
 • Onderzoek/statistieken.

Er zijn ook veel voordelen die seniorenondernemerschap met zich meebrengt. Deze omvatten:

 • Ze hebben veel ervaring en kennis uit hun vorige dienstverband.
 • Ze hebben over het algemeen meer welvaart opgebouwd in vergelijking met jongere leeftijdsgroepen, wat hen zou voorzien van financiële middelen om nieuwe bedrijven op te richten en banen voor de economie te creëren.
 • Seniorenondernemerschap kan een substantiële sociale impact hebben – een positieve impact op de gezondheid, aangezien de betrokkenheid van ouderen bij ondernemerschap hun mentale welzijn positief kan beïnvloeden.

Meer informatie over het onderwerp van deze leereenheid :

1.Senior entrepreneurship good practices manual

2.Senior entrepreneurship : catching a second wave

Group Work

In groups, identify local/regional/national supports for senior entrepreneurship (60 mins approximately).

Prepare a presentation on why and how these could impact seniors.