Onderwerp 3: Een goede band opbouwen

Banden tussen mentor en mentee moeten wederzijds wederkerig. Gebruik deze richtlijnen om succesvol en effectief banden te scheppen.