Onderwerp 3: De vier fasen van mentoring

Het succes van een mentorrelatie hangt af van wederzijds begrip tussen de betrokkenen. Zowel mentor als mentee moeten elkaars waarden en verwachtingen begrijpen om te slagen.

Een formele mentorrelatie heeft een solide basisstructuur nodig om een bepaald resultaat te bereiken. Daarbij is het belangrijk om vier opeenvolgende fasen voor ogen te houden binnen een bepaald tijdsbestek (niet voor alle fasen gelijk): 1. voorbereiding; 2. initiatie, 3. groei en ontwikkeling, 4. afsluiting.

Bron: Mindshift Talent Advisory

Fasen van mentoring

Voorbereiding

Cruciaal voor elke mentorrelatie, dit is de fase waarin u uw mentorrelatie voorbereidt. In organisatorische contekst zijn er enkele basisformaliteiten en -technieken om mentoren en mentees te matchen en deze zijn meestal gebaseerd op het profileren van zowel mentor als mentee om interesses en behoeftes van de mentee, op elkaar af te stemmen.

Initiatie

Deze fase bestaat uit een of twee bijeenkomsten, afhankelijk van wat je belangrijk vindt om te bereiken. Maar eerst moet je een band opbouwen met je mentee. Gedurende deze fase kan er een mentorcontract worden getekend.

Groei en ontwikkeling

Deze fase omvat informatie-uitwisseling, het stellen van doelen, het werken aan het bereiken van doelen en het verdiepen van de betrokkenheid. In de derde fase stel jd een plan op voor de mentorsessies, inclusief het aantal sessies dat nodig is om de doelstellingen van de mentee te bereiken.

Afsluiting

Wanneer de mentee het doel heeft bereikt die jullie beiden hebben bedacht, eindigt het mentorschap (de afsluitingsfase). Daarna kan je eventueel steun blijven bieden.

Bron: Mindshift Talent Advisory