Onderwerp 2: Wat is gemeenschapsmentoring?

Een gemeenschap kan een afdeling zijn, een groep peers, een afdeling van het gemeentehuis, een werkgroep of een “online community” met dezelfde interesses. Het kerndoel van gemeenschapsmentoring is de duurzame ontwikkeling en verbetering van een gedreven gemeenschap. Om dit te bereiken bieden vrijwilligers of mentoren hun advies en hulp aan anderen.

Deze methode, waarbij mentoren met dezelfde achtergrond als de mentees worden toegewezen, is cruciaal voor het helpen van sociaal uitgesloten groepen. Het doel is om zelfontplooiing te bevorderen, zodat individuen sterkere sociale banden kunnen ontwikkelen en meer motivatie krijgen om hun doelen te bereiken. Hierdoor zal de gemeenschap waarin mensen leven onvermijdelijk veranderen.

Een gemeenschap heeft een gedeelde context en een gevoel van gedeelde waarden. Het is eenvoudiger om succesvolle mentorrelaties op te bouwen en de mentorgemeenschap te verenigen als gevolg van deze praktijken.

“Community” draait om kracht halen uit gedeelde activiteiten en interesses.

Een community-building mentor is iemand die weet hoe samenwerking tussen collega’s kan worden bevorderd en deelnemers kunnen worden betrokken bij hun leerproces binnen de community. Community-mentors begeleiden community-mentees bij het gebruik van trainingsmethodes en relevante vaardigheden.

Bij mentorschap ontwikkelen deelnemers een band door gedeelde ervaringen die invloed hebben op hoe ze omgaan met andere gebieden van het leven. Het gevoel dat de deelnemers deel uitmaken van de mentorgroep zal hun gevoel van verbondenheid met de gemeenschap als geheel versterken.

Buiten het mentorschap om zullen de coaching en actieve luistervaardigheden die tijdens de mentortraining zijn opgedaan, worden gebruikt om te veranderen hoe mensen functioneren binnen de gemeenschap. Deze verbeterde leiderschapskwaliteiten bevorderen een sterker gemeenschapsgevoel en verbondenheid.