Onderwerp 2: Mentormodellen en -technieken

Mentormodellen worden bepaald door het type relatie dat tot stand is gebracht, de doelen (persoonlijke of professionele ontwikkeling), het aantal betrokkenen en het type tools en middelen.

  • Kies het model dat het beste bij jouw doelen past en dat je het beste kunt gebruiken met jouw mentees:
  • De hoeveelheid tijd en middelen die je beschikbaar hebt
  • De mate van betrokkenheid van zowel de mentor als de mentee
  • Het soort relatie dat je tussen de mentor en mentee wilt
  • De doelen die je met het programma hoopt te bereiken

Bron: Mindshift Talent Advisory

Bron: Mindshift Talent Advisory

Mentortechnieken
Ongeacht welk mentormodel je kiest, moet je een aantal relevante mentortechnieken nagaan: (vertrouwensband scheppen, doelen stellen, effectief en actief luisteren en effectief vragen stellen).

Vertrouwensband scheppen

Verwijst naar het proces van het tot stand brengen van een verbinding en komt overeen met de opbouwfase, waarin de mentor basisinformatie over henzelf deelt, wat informatie over de mentee leert en het doel en het proces van het mentorschap uitlegt.

Doelen stellen

Een van de belangrijkste taken van de mentor is om de mentee te begeleiden bij het stellen en bereiken van doelen, zodat ze de gewenste vooruitgang kunnen boeken. Het opstellen van SMART mentoringdoelen is een effectieve wijze om mentorsessies/bijeenkomsten te structuren.

Mentortechnieken

Effectief en actief luisteren

Zijn kernaardigheden binnen het mentorschap, en dit is een  vaardigheid van zowel mentor als  mentee. Bij deze techniek moet de luisteraar zich volledig concentreren om te begrijpen, te reageren op en te onthouden wat er wordt gezegd.

Als mentor zal uw vermogen om actief te luisteren bepalen hoe goed je de doelen van de mentorrelatie tot stand brengt en bereikt. Leer meer door de video “Verbeter uw luistervaardigheid met actief luisteren” te bekijken”.

Effectief vragen stellen

Gaat hand in hand met actief luisteren, en het gaat er niet alleen om de juiste vragen te stellen, maar ze ook op het juiste moment, dus met efficiëntie, in te zetten. Mentoren moeten voor zichzelf duidelijk hebben waarom ze een bepaalde vraag stellen.

Verbeter uw luistervaardigheid met actief luisteren