Onderwerp 2: mentormindset

Bron: www.artofmentoring.net/mentoring-mindset-2/

Een mindset is een reeks overtuigingen die dienen als raamwerk voor onze acties en besluitvorming. Als we een bepaalde manier van denken hebben, kan het een gewoonte worden. Je moet aan je mentormindset werken om je mentorvaardigheden te ontwikkelen.

Gebruik het diagram om de mentormindset te ontwikkelen door te kijken naar de verschillende vaardigheden die onder het begrip attitudes vallen.

Mentormindset en vaardigheden hebben veel gemeen met ondernemerschapsvaardigheden. Je kunt je hier verder in verdiepen bij competentie-eenheid 3 (UC3).

De topmentoren vertonen een mentormindset die de volgende begrippen omvat:

Nieuwsgierigheid

Ze willen graag weten wat de mentee drijft, omdat ze denken dat de mentee de expert is op het gebied van hun eigen leven. Ze doen onderzoek in plaats van aannames.

Nederigheid

Ze plaatsen zichzelf niet op een voetstuk omdat ze nederig zijn en beseffen dat ze nog veel te leren hebben.

Respect voor verschillen

Ze geloven dat mensen die in veel opzichten heel anders zijn dan zij, toch een goede band met hen kunnen hebben en dat hun verschillen hen op geen enkele manier onjuist of ontoereikend maken.

Bron: www.freepik.com