Onderwerp 2: Hoe meten sociale bedrijven hun succes?

Sociale bedrijven meten succes door hun economische en maatschappelijke doelen te bereiken. Omdat sociale bedrijven verandering willen brengen met de verkoop van hun product, kan hun succes worden gemeten door tegelijkertijd naar hun winst en hun impact op hun specifieke doelgroep te kijken. Succes kan worden gemeten door te kijken naar hun impact aan de hand van bewijs van hoe ze hun doelen bereiken en in welke mate. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken naar welk voordeel de samenleving uit het bedrijf haalt.

Sociale business meet hun succes aan de hand :

  • Toegang tot financien
  • Impactmetingen
  • Het doorgeven van hun boodschap aan hun klanten
  • Het verkrijgen van momentum
  • Het bereiken van hun doel