Onderwerp 1: What is mentoring?

Mentoring is een ontwikkelingsbenadering die wordt gebruikt om de kennis, vaardigheden, instelling, gedrag en persoonlijke prestaties van een individu te verbeteren.

Een mentor is een adviseur waarop kan worden vertrouwd, een ervaren persoon die advies, steun en begeleiding geeft aan iemand die minder ervaren is (mentee).

De relatie tussen de mentor en de mentee wordt mentoring genoemd.

Mentorschap kan formeel of informeel zijn. Bij informele mentoring bouwen zowel mentor als mentee een relatie op zonder een gestructureerde planning en doeleinden.

Een formele mentorrelatie vindt vaak plaats binnen de contekst van een organisatie en vereist een reeks conventionele procedures om het mentorproces te kaderen.

Bron: www.freepik.com

De voordelen van mentoring

Mentoring kan verschillende persoonlijke en professionele voordelen hebben, namelijk:

  • Informatie-uitwisseling tussen mentor en mentee
  • Een partnerschap waarbij men van elkaar leert
  • Intelligent en gedegen carrièreplan
  • Verbetering van leiderschapsvaardigheden
  • Inspiratie voor loopbaanontwikkeling
  • Realiseren van doelstellingen en ambities
  • Betere en sterkere netwerken

Ethiek van mentoring – leidende ethische principes

Om een positieve mentorrelatie te behouden, moeten de volgende zaken worden gewaarborgd:

Trouw

Mentoren moeten hun verplichtingen nakomen en achter de mensen staan die ze begeleiden.

Gelijke behandeling

Ze moeten ervoor zorgen dat alle mentees eerlijk en gelijk worden behandeld (ongeacht culturele verschillen)

Transparantie

Ze moeten openheid en eerlijkheid bevorderen met betrekking tot verwachtingen.

Grenzen

Ze moeten proberen te vermijden meerdere rollen in het leven van mentees te spelen als dit schadelijk is en overlappende rollen bespreken om het risico van uitbuiting of slechte resultaten te minimaliseren

Privacy

Mentors moeten de informatie beschermen die wordt gedeeld door een mentee

Bron: www.freepiki.com