Onderwerp 1: Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie is innovatie die leidt tot een verandering in de sociale relaties, waarbij nieuwe methoden van doen, managen, begrijpen en kaderen van toepassing zijn (Avelino et al., 2019).

Een sociale onderneming is een onderneming die tot doel heeft een sociale, maatschappelijke of ecologische impact te bereiken, in plaats van de winst voor de eigenaars of aandeelhouders te vergroten.

Het streeft zijn doelen na door continue handel te drijven, door goederen en/of diensten te leveren en door overschotten opnieuw in te zetten om sociale doelen te bereiken.

Het bedrijf wordt gerund op een verantwoorde en doorzichtige manier en is onafhankelijk van de publieke sector. Als het wordt ontbonden, moet het zijn activa op een vergelijkbare manier overdragen aan een andere organisatie (National Social Enterprise Policy, 2019).