Onderwerp 1: Wat is intergenerationale mentoring?

De problemen die de huidige bevolksopmaak met zich meebrengt, doen ons nadenken over de noodzaak om uitgebreidere werkgelegenheidsplannen en beleidsmaatregelen te implementeren op basis van de levenscyclusprincipes. Daarom is het van cruciaal belang werkplekken voor alle leeftijden te ondersteunen. Dit leidt ons tot het concept van intergenerationeel leren.

Intergenerationeel leren is simpelweg mensen van verschillende leeftijden samen laten leren of van elkaar laten leren om vaardigheden, waarden en kennis op te doen. Dit leren wordt gekenmerkt door wederkerigheid, en kan plaatsvinden in formele, niet-formele en informele omgevingen.

In deze context kan intergenerationele mentoring/omgekeerde mentoring een efficiënt middel zijn voor het delen van kennis, het creëren van betrokkenheid, het ontwikkelen van leiderschap en het opbouwen van intergenerationele banden op basis van wederzijdse acceptatie.

Source: www.freepik.com

Gerelateerd aan het concept van intergenerationeel mentorschap is omgekeerd mentorschap.

Omgekeerd mentorschap heeft een zeer positieve invloed op bedrijfsculturen, aangezien het generatiekloven helpt verkleinen en een positieve bijdrage kan leveren aan het aanpakken van leeftijdsdiscriminatie en het bevorderen van diversiteit en inclusie op werk.

Reverse mentoring uses the same principles and processes as any formal mentoring relationship. The major difference to traditional mentoring is that, because of his/her age, the mentor might not be considered to have enough experience to be a mentor.

Mentorschap en ondernemerschap

Veel 50-plussers hebben ervaring als zelfstandige en kunnen betrokken blijven bij het ondernemerschap door niet alleen hun collega’s, maar ook jongere ondernemers te begeleiden en te ondersteunen. En waarom laten we deze jongere ondernemers seniorondernemers niet begeleiden?

Het samenbrengen van verschillende generaties om te leren en ervaringen uit te wisselen (intergenerationeel leren) om te reageren op een maatschappelijke uitdaging kan een enorme impact hebben op de ontwikkeling van gemeenschappen en de samenleving in het algemeen.

Omgekeerd mentorschap (of intergenerationeel leren) is nuttig om ondernemerschapspraktijken te stimuleren. Omgekeerd mentorschap helpt generatiekloven te dichten en geeft mensen de kans om de wereld vanuit verschillende perspectieven te bekijken, en het leidt tot meer inclusie.

Bron: Mindshift Talent Advisory