Onderwerp 1: Het potentieel van de zilveren economie in de digitale wereld

Er wordt over het algemeen vanuit gegaan dat ouderen en technologie niet met elkaar overweg kunnen. Factoren zoals een langere levensverwachting, hogere pensioengerechtigde leeftijden en actief ouder worden, veranderen echter de plek van deze groep mensen binnen  een steeds verder gedigitaliseerde samenleving. De levensduur van een bevolking zal het tempo bepalen waarop bedrijven digitale diensten ontwikkelen die op hen zijn toegespitst.

Volgens het rapport The zilveren economie, een onderzoek van Oxford Economics, de Europese Commissie en Technopolis, zal in 2060 een op de drie Europeanen ouder zijn dan 65 jaar. Tegen 2025 zullen de uitgaven van 50-plussers in totaal 5,7 miljard euro bedragen, of 32% van het BBP van de EU en 38% van de werkgelegenheid, een jaarlijkse groei van 5%.

Tegelijkertijd is de digitale kloof tussen verschillende leeftijdsgroepen in de loop der jaren kleiner geworden (zie grafiek), en hoewel de oudere leeftijdsgroep het minste gebruik maakt van het internet, neemt dit de laatste tijd toe bij deze groep , vooral door de pandemie.

Internet users who bought or ordered products or services for private use in the previous 12 months by age group, EU 2011-2021

EU estimates for 2021
Source: Eurostat