Onderwerp 1: Anders ouder worden

Europeanen worden snel ouder. In de komende 50 jaar zal het aandeel Europeanen boven de 65 verdubbelen, terwijl dat van 80-plussers bijna zal verviervoudigen. Toch vergrijst de 60+ generatie, in sterk contrast met eerdere generaties, heel anders. De gepensioneerden van vandaag beginnen ondernemingen, lopen marathons en maken lange reizen. Ze hechten veel waarde aan gezondheid, welzijn en voeding vanwege hun langere levensduur en aanzienlijke welvaart.

De levensverwachting en consumentengewoonten hebben geleid tot de definitie van de leeftijdscategorie 55 tot 75 jaar, waarin mensen zich nog steeds in een vitale levensfase bevinden met een verlangen om uitdagingen aan te gaan, een actieve levensstijl te leiden en, belangrijker nog, zich nog steeds goed genoeg voelen om lichamelijk actief te zijn.

Europese landen worden geconfronteerd met de moeilijkheden rondom actief en gezond ouder worden, maar er bestaat ook een kans voor Europa om zichzelf te positioneren als een wereldmacht die creatieve oplossingen kan vinden.

Bron: Canva.com