Het plannen en implementeren van een gemeenschapsmentorprogramma

Het plannen en implementeren van een gemeenschapsmentorprogramma heeft dezelfde stappen als een gewoon mentorprogramma, waarbij  vier mentorfasen en drie basisbeheerstappen op elkaar worden afgestemd: planning; implementatie en evaluatie. In deze voorgestelde methodologie komt de stap “planning” overeen met de twee beginfasen van het in praktijk brengen van mentorschap: de voorbereidings- en de initiatiefase.

Dit betekent dus in feite dat je een planning maakt voor verschillende niveaus/situaties, maar met één einddoel: het ontwerpen van een mentorprogramma voor de gemeenschap (een formeel document als begeleiding voor mentorpraktijken).

Ten eerste bereid je jezelf voor in de voorbereidingsfase voor de mentorrelatie, dus je bent je mentorprogramma al aan het inplannen. Maar in de context van deze training hebben we het niet over een standaard mentorprogramma.

De mentoringfases

Je ontwerpt nu een mentorprogramma voor de gemeenschap om de zilveren economie te stimuleren als motor voor economische ontwikkeling in lokale en landelijke gebieden. Zilveren economie draait om het erkennen van de rol van ouderen als consumenten, wat potentiële nieuwe soorten producten en diensten met zich meebrengt. Dit zal ook het potentieel van senioren benutten, in het bijzonder 50-plussers, om zowel ondernemers als mentoren te worden. Met dit in gedachten, zul je een aantal vragen moeten formuleren aan de hand van de 5W’s en 1H-methode (Waarom? Wie? Hoe? Wat? Waar? en Wanneer?).

Waarom? (DOELEN): Waarom doe ik dit? Waarom wil ik mensen mentoren in mijn gemeenschap? Waarom is het belangrijk om  50plussers te begeleiden om zelf mentoren en  sociale ondernemers te worden en sociale ondernemingen op te zetten.

Wie? (MENSEN): Wie zijn de individuen die ik wil begeleiden? Zijn dit mensen uit de eigen kring? Hebben deze mensen ervaring met ondernemerschap? Hoe kies ik mentees uit?

Hoe? (METHODOLOGIE): Hoe kan mentoring bijdragen aan het ondersteunen van ondernemerschap? Op welke wijze kan mentoring beter werken dan training die mensen belangrijke ondernemingsvaardigheden leren? Hoe kan ik het programma (zelf-evaluatie) en de voortgang van de mentees evalueren?

Wat? (CONCEPTEN, PRAKTIJKEN EN TECHNIEKEN): Wat zijn de meest geschikte mentormodelen om ondernemerschap binnen de gemeenschap te bevorderen? Wat zijn de meest duurzame praktijken en technieken voor ondernemerschapsmentoring? Welke training heb ik nodig?

Waar? (CONTEXT): Waar wordt ondernemerschapsmentoring geïmplementeerd (Bijvoorbeeld: optimale praktijken)? Waar kan ik mijn mentoractiviteiten implementeren? Waar binnen de gemeenschap is dit mentorprogramma nuttig en toereikend?

Wanneer? (SITUATIE(S) EN TIMEFRAME): Wanneer kan je het beste een mentorprogramma voor 50plussers implementeren? Wanneer zou dit programma moeten beginnen? Wanneer moet het progamma eindigen?