Case study: Het creëren van een app voor senioren

Joaquín is een 46-jarige man die in een stad in Spanje woont. Hij is ICT-er en is zich bewust van het gebrek van mobiele of tablet-apps die geschikt zijn voor de behoeften van ouderen, bijvoorbeeld apps met grote letters, slimme schermverlichting, audio-activering, barcode- of QR-code lezers voor in winkels, eenvoudige aanwijzingen, onder anderen.  

Joaquín denkt erover om een app te ontwikkelen die voldoet aan deze eisen. Hij is ook van plan om eerst een marktonderzoek uit te voeren om te zien of de applicatie winstgevend zou zijn. Momenteel feliciteren wel al zijn vrienden en familie hem met zijn initiatief en briljante idee.  Het marktonderzoek zal ook bestaan uit het vaststellen van de behoeften van de doelgroep, details van tekstvoorkeuren, schermkleur, stem voor audio, beschikbare thema’s, enz. Daarvoor wil hij verschillende bejaardentehuizen bezoeken en met ouderen in gesprek gaan.

STEP 1

Help Joaquín om een actieplan uit te werken voor de ontwikkeling van zijn applicatie, inclusief een voorlopig businessplan en app-ontwikkelingsplan, dat na stap 2 (marktonderzoek) zal moeten worden aangepast.

STEP 2

Help Joaquín op basis van het bovenstaande businessplan een marktonderzoek uit te werken en contact op te nemen met verpleeghuizen om deze uit te voeren. De wijze waarop gegevens worden verzameld (interview, vragenlijst of een combinatie van beide) moet worden gedefinieerd. Bestudeer en verwerk de conclusies van het marktonderzoek.

STEP 3

Zodra je de resultaten van het marktonderzoek hebt, pas dan het bedrijfsplan en het plan voor de ontwikkeling van de app aan.

To complete each step you will need:

STEP 1

Maak gebruik van deze bronnen over businessplannen

https://www.nerdwallet.com/article/small-business/business-plan

https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan

STEP 2

Maak gebruik van deze bronnen over marktonderzoek

https://blog.hubspot.com/marketing/market-research-buyers-journey-guide

STEP 3

Gebruik bovenstaande bronnen en deze:

https://www.appypie.com/how-to-create-an-app