Mindshift Talent Advisory

Mindshift Talent Advisory

Over

Mindshift is een adviesbureau gespecialiseerd in Human Resources dat investeert in de prestaties en bijscholing van mensen, met als doel de digitale en persoonlijke groei in organisaties en de samenleving te vergroten.
Op nationaal niveau is The Key Talent Portugal een van de belangrijkste partners van MINDSHIFT, een HR Tech Consulting gespecialiseerd in Social Attraction en Talent Assessment dat platforms ontwikkelt, zoals Panorama en AplyGo, die het mogelijk maken om digitale, flexibele en aantrekkelijke HR-processen op basis van data-analyse te optimaliseren, implementeren en te overzien.
Op Europees niveau zijn we een strategische partner voor de ontwikkeling van internationale samenwerkingsprojecten die gericht zijn op het creëren van innovatieve oplossingen op het gebied van opleiding voor jongeren en volwassenen, op deze zes sleutelgebieden: bijscholing en omscholing, inclusie en inzetbaarheid, duurzame ontwikkeling, empowerment van vrouwen, ondernemerschap en creativiteit en digitaal talent.
Mindshift voelt zich sterk verbonden met de idealen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, en heeft een team van medewerkers samengesteld met verschillende achtergronden en professionele ervaring