Leereenheid 5: Zilveren economie en duurzaamheid : de rol van 50-plussers als consument

Wat wil ik kunnen aan het einde van deze leereenheid?

  • Bewust zijn van de behoeften van 50-plussers als consumenten
  • Uitleggen hoe de zilveren economiesector kan voldoen aan de behoeften van 50-plussers als consumenten
  • De verschillende belanghebbenden herkennen die betrokken kunnen zijn bij de oprichting van een bedrijf voor ouderen in de zorgsector
  • Het businessplan van een innovatieve technologische oplossing voor de ouderenzorg analyseren
  • Lokale vestigingen en bedrijven analyseren betreffende de behoeften van 50-plussers
  • Bewustwording creëren voor de behoeften van 50-plussers als consumenten

Bron: Canva.com