Leereenheid 4: Werkgelegenheid boven de vijftig: De voor- en nadelen van zelfstandig ondernemerschap

Wat wil ik kunnen aan het einde van deze leereenheid?

 • De realiteit contextualiseren van werkloosheid boven de 50
 • De relevante vaardigheden voor seniorenondernemerschap opsommen
 • De voor- en nadelen van zelfstandig ondernemerschap beschrijven
 • Zelfevaluatie van de eigen ondernemerscompetenties
 • Werkgelegenheid binnen de sociale bedrijfssector en de zilveren economiesector verkennen
 • 50-plussers begeleiden betreffende het aangaan van professionele relaties met mensen en bedrijven met als doel samen te werken aan gemeenschappelijke projecten en bedrijven
 • Advies bieden met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van plannen, programma’s, projecten en activiteiten, om de implementatie van sociale initiatieven te versnellen

Bron: https://www.dreamstime.com

Het idee van werkgelegenheid bij boven de vijftig kan ontmoedigend zijn. Zoals met veel dingen in het leven, zijn er voor- en nadelen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat ondernemende activiteiten op elke leeftijd kunnen worden nagestreefd.

Voordelen

 • Besparen op sommige uitgaven.
 • Flexibel rooster.
 • Vrijheid om je werk te kiezen.
 • Vrijheid om te kiezen met wie je werkt.
 • Onafhankelijkheid.
 • Trots voor een eigen bedrijf te hebben.

Nadelen

 • Onstabiel inkomen.
 • Meer uren werken.
 • Eenzaamheid en isolement.
 • Geen werkzekerheid.
 • Beleggingsrisico’s.
 • Persoonlijke offers.

Leer hier meer over aan de hand van de casestudy van Henry Nestlé. Deze casestudy kan inzicht bieden in de mentaliteit van een seniorenondernemer en kan inspireren om opties binnen dit vakgebied te overwegen.

Henri Nestle begon als apothekersassistent, maar toen hij het bedrijf, dat zijn naam droeg,  op 60-jarige leeftijd verkocht, was het al een wereldwijd succes met de verkoop van zijn bekende babyvoeding op basis van melk – Farine Lactee – op vijf continenten.

Henri Nestle startte zijn bedrijf in het kleine Zwitserse stadje Vevey en gebruikte melk uit de omgeving. Vevey is nog steeds de plek waar het wereldwijde hoofdkantoor van Nestlé vandaag de dag zich bevindt.Zijn achtergrond in de chemie en zijn wetenschappelijke kennis vormden zijn gedachtengoed en zijn strategie voor het bedrijfsleven. Als ondernemer en constante innovator poogde hij de productie van allerlei goederen, van limonade tot cement, voordat hij de Farine Lactee-formule ontwikkelde die hem rijkdom zou brengen.Aanvankelijk kocht Henri Nestle elke ochtend de melk die hij nodig had voor zijn babyvoeding, maar in de zomer van 1869, twee jaar na de oprichting van de Farine lactee, werkte dit niet meer, dus koos hij ervoor om zijn voorraden op te kopen bij een melkverzamelcentrum in een kleine dorp in de buurt van Vevey, waarvandaan het naar de fabriek werd gebracht

Hoewel hij uit Duitsland kwam, maakten Henri Nestle en zijn erfgenamen vanaf het begin gebruik van de reputatie van de hoge kwaliteit van Zwitserse melk als onderdeel van het marketingplan van het product. Nestle blijft een van ‘s werelds grootste afnemers van melk, maar ook van producten als cacao en koffie.

Henri Nestle erkende ook dat hij, om de opvattingen over zijn nieuw leven ingeblazen product te veranderen, de wetenschappelijke gemeenschap van zijn waarde moest overtuigen, dus creëerde hij een reeks pamfletten, verspreid onder artsen en apothekers, die de voortreffelijkheid van zijn product aantoonden. Zijn kennis van het belang van het ontwikkelen van een merk werd aangehaald in advertentiecampagnes van degenen die het bedrijf overnamen nadat hij het had verkocht, waardoor advertenties werden gemaakt die zowel mooi als praktisch blijven. In 1875 werden de producten van Nestle wereldwijd verkocht, van Indonesië tot Egypte en van de VS tot Argentinië. Dit internationale initiatief om producten voor consumenten wereldwijd te creëren, wordt voortgezet.

Uit deze casestudy blijkt hoe Henri Nestlé de weg vrijmaakte voor een nieuw product dat een internationale bestseller is geworden. Door zijn doorzettingsvermogen en toewijding aan zijn bedrijf bewees Nestlé dat zijn oorspronkelijke bedrijfsplan kon worden aangepast om zo een breder publiek op wereldwijde schaal te bereiken.    

Het wordt duidelijk hoe Nestlé een bedrijf heeft opgebouwd dat producten leverde aan klanten uit Indonesië, Egypte, de VS tot nog aan toe Argentinië. Zijn marketingcampagnes en toewijding aan zijn merk bezorgden hem succes en maakten hem de oprichter van het populaire merk dat we vandaag de dag allemaal kennen!