Leereenheid 1: Seniorenondernemerschap 101

Wat wil ik kunnen aan het einde van deze leereenheid?

  • Definitie van seniorenondernemerschap
  • De verschillende soorten ondersteuning en informatiebronnen die beschikbaar zijn voor oudere ondernemers verzamelen
  • De uitdagingen en voordelen van oudere ondernemer worden, beschrijven
  • De eigen overdraagbare vaardigheden identificeren en deze vaardigheden koppelen aan senior ondernemerschap
  • De verschillende motivaties onderscheiden voor het starten van een onderneming
  • 50-plussers adviseren over de voor- en nadelen van seniorenondernemerschap
  • 50-plussers begeleiden bij het uitwerken van een ondernemerstraject

Bron: https://www.freepik.com