INFODEF

INFODEF

Over

INFODEF, Institute for the Promotion of Development and Training, is een particulier en onafhankelijk onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiecentrum. Hun missie is het ontwerpen en uitvoeren van projecten die bijdragen aan duurzame en inclusieve ontwikkelingen door middel van onderwijs, cultuur en innovatie. Het centrum ontwerpt en ontwikkelt innovatieve tools, methodes, producten en diensten die inspelen op de moderne sociale en economische uitdagingen en die het mogelijk maken om de innovaties te voorspellen en verbeteren die bij zullen dragen aan het behalen van de toekomstige doelen van de samenleving.

INFODEF ondersteunt de modernisering van onderwijssystemen en pedagogische innovatie in openbare en particuliere onderwijsinstellingen op nationaal en Europees niveau. Een van de belangrijkste expertises van INFODEF is het ontwerpen van innovatieve methodes en middelen om professionals te ondersteunen die werken met specifieke doelgroepen, zoals jongeren, migranten, laaggeschoolde volwassenen, mensen met een handicap, gevangenen en andere kansarme groepen.