European Platform for International Cohesion

European Platform for International Cohesion

Over

Het Europees Platform voor Internationale Cohesie (EPIC) is een NGO die begin 2020 in Italië is opgericht en voortbouwt op de ervaringen van haar leden van verschillende sociale en educatieve achtergronden om zo de idealen van Europese integratie in alle sociale en economische cirkels te promoten. De kern van de vereniging is het bevorderen van bewustzijn en eigenaarschap van de fundamentele concepten van cohesie waarop de Europese Unie is gebouwd. EPIC is door haar leden opgericht als een beweging om de golf van anti-Europese sentimenten tegen te gaan. EPIC organiseert bewustmakingsevenementen voor het maatschappelijk middenveld en verschillende groepen burgers om concrete en belangrijke voorbeelden te tonen van de vele mogelijkheden van de Europese Unie. EPIC vertaalt Europese macrobeleidsconcepten naar concrete onderwerpen en voorbeelden die relevant zijn voor het maatschappelijk middenveld in lokale context, zoals de Europese Green Deal, het Europees Cohesiebeleid, Towards a Sustainable Europe 2030 en Social Inclusion en Silver Economy. Een kernactiviteit van EPIC is opleiden en onderwijzen. Dit vertaalt zich in het leveren van op maat gemaakte trainingen aan relevante doelgroepen, waaronder openbare en particuliere instellingen, lokale verenigingen, NGO’s, professionals die werken met volwasseneneducatie en ouderen.