Digitale Hub

Welkom bij onze Digital Hub, waar educatie en innovatie samen komen! Onze hubs bieden een breed scala aan cursussen en hulpmiddelen die zijn ontworpen om 50-plussers te inspireren en bewust te maken van de optie van ondernemerschap als loopbaan op latere leeftijd die leeftijdsdiscriminatie kan helpen tegengaan, hun carrière kan verlengen, ouderdomswerkloosheid kan verminderen, hun sociale integratie kan verbeteren en innovatie kan stimuleren door de ontwikkeling van start-ups binnen het Silver Economy-ecosysteem. Of je nu je vaardigheden wil upgraden, nieuwe onderwerpen wil verkennen of jezelf wil voorbereiden op een nieuwe carrière, onze educatieve website is de perfecte plek om hiermee te beginnen.

Rolmodel video-interviews

Het LOCAL-project introduceert een effectieve leerbenadering op basis van video’s die de succesvolle levensloop van 50-plussers op het gebied van mentorschap en ondernemerschap toont. Negen video's in de nationale talen met ondertiteling belichten de positieve impact van senioren in hun gemeenschap. Deze rolmodellen ontkrachten stereotypen over ouder worden, gaan leeftijdsdiscriminatie tegen en moedigen actieve betrokkenheid in lokale gemeenschappen en daarbij mentorschap aan.

In-service mentortraining

Het LOCAL-project introduceert een innovatief programma voor continue professionele ontwikkeling: een gemengde training gericht op het verbeteren van mentorvaardigheden en het ondersteunen van docenten, trainers en medewerkers in de volwasseneneducatie bij het implementeren van thematische mentorcycli. De training bestaat uit drie onafhankelijke competentie-eenheden: Mentorschap, Zilveren Economie en Senior Ondernemerschap. Elke unit biedt een coherente combinatie van leerresultaten, onderworpen aan evaluatie en autonome validatie, waardoor deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen en uitblinken in hun rol.

LOCAL thematische mentorcyclussen

De thematische mentorcycli van LOCAL zijn op maat gemaakt voor 50-plussers. Deze cycli zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn van ondernemerschap als een late-carrièremogelijkheid, het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie, het verlengen van het arbeidsleven, het terugdringen van werkloosheid onder ouderen, het verbeteren van sociale inclusie en het stimuleren van innovatie binnen het ecosysteem van de zilveren economie. Met in totaal acht thema's bieden deze mentorcycli waardevolle kansen voor de groei en empowerment van de doelgroep van het project.