Μελέτη περίπτωσης για επίλυση: Δημιουργία μίας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα/tablet για ηλικιωμένους

Ο Joaquín είναι ένας 46χρονος άνδρας που ζει σε μία πόλη της Ισπανίας. Είναι επιστήμονας πληροφορικής και συνειδητοποιεί ό,τι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην προσφορά εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα ή tablet κατάλληλων για τις ανάγκες των ηλικιωμένων, για παράδειγμα, με πολύ μεγάλα γράμματα, έξυπνο φωτισμό οθόνης, ακουστική ενεργοποίηση, ανάγνωση barcode ή κώδικα QR σε καταστήματα, απλές και εύκολες οδηγίες, μεταξύ άλλων.  

Ο Joaquín σκέφτεται να αναπτύξει μία εφαρμογή για tablet και κινητά τηλέφωνα κατάλληλη για αυτούς τους περιορισμούς. Για να γίνει αυτό, σκοπεύει να πραγματοποιήσει μία αρχική έρευνα αγοράς για να διαπιστώσει εάν μία τέτοια εφαρμογή θα ήταν κερδοφόρα. Προς το παρόν, όλα τα άτομα από το φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον τον συγχαίρουν για την πρωτοβουλία και τη λαμπρή ιδέα.

Επιπλέον, μέρος της έρευνας αγοράς περιλαμβάνει τον καθορισμό των αναγκών του κοινού-στόχου, των λεπτομερειών σχετικά με τις προτιμήσεις κειμένου, το χρώμα της οθόνης, τη φωνή για τον ήχο, τα διαθέσιμα θέματα, κ.λπ. Για να γίνει αυτό, θέλει να επισκεφθεί διάφορα γηροκομεία και να περάσει χρόνο με ηλικιωμένα άτομα.

ΒΗΜΑ 1

Βοηθήστε τον Joaquín να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωρινού επιχειρηματικού σχεδίου, και ενός σχεδίου ανάπτυξης της εφαρμογής, το οποίο θα προσαρμοστεί μετά το βήμα 2 (έρευνα αγοράς).

ΒΗΜΑ 2

Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, βοηθήστε τον Joaquín να κάνει έρευνα αγοράς και να επικοινωνήσει με γηροκομεία για να την πραγματοποιήσει. Πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος συλλογής δεδομένων (π.χ. συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, ή συνδυασμός των δύο).

Τέλος, μελετήστε και επεξεργαστείτε τα συμπεράσματα της έρευνας αγοράς.

ΒΗΜΑ 3

Όταν θα έχετε τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς, προσαρμόστε το επιχειρηματικό σχέδιο και την ανάπτυξη της εφαρμογής.

Για να ολοκληρΩσετε κΑθε βΗμα θα χρειαστεΙτε:

ΒΗΜΑ 1

Ελέγξτε τις ακόλουθες πηγές σχετικά με την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου

https://www.nerdwallet.com/article/small-business/business-plan

https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan

ΒΗΜΑ 2

Ελέγξτε τις ακόλουθες πηγές σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μίας έρευνας αγοράς

https://blog.hubspot.com/marketing/market-research-buyers-journey-guide

ΒΗΜΑ 3

Χρησιμοποιήστε τους προαναφερθέντες πόρους, και τα ακόλουθα:

https://www.appypie.com/how-to-create-an-app