Θέμα 3: Τι δεν είναι μία κοινωνική επιχείρηση;

Μία κοινωνική επιχείρηση δεν είναι:

  • Μία ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση
  • Φιλανθρωπικό ίδρυμα
  • Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
  • Κοινωνικός ακτιβισμός

Group Work

In groups, find a local/national case study of a social innovation and entrepreneurship, and why they have done this. After this, you will present to the rest of your peers.

Please take approximately 30 minutes for research and 30 minutes for presentation (60 minutes total).