Θέμα 3: Είδη κοινωνικών επιχειρήσεων

Μία κοινωνική επιχείρηση είναι ένα είδος επιχείρησης όπου το αποτέλεσμα και η επιτυχία μετριούνται σε περισσότερες πτυχές από τα κέρδη. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνήθως καθορίζουν την επιτυχία με βάση ένα τριπλό αποτέλεσμα:

  • Άνθρωποι: την ανθρώπινη επίδραση της επιχείρησης, και την ικανότητα να επηρεάζει την κοινωνική αλλαγή, να βελτιώνει ζωές, και να αναπτύσσει βιώσιμα μία κοινότητα.
  • Πλανήτης: περιβαλλοντική επιρροή – πώς συνεισφέρει σε έναν βιώσιμο πλανήτη ή πώς μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα (εκπομπές CO2) της επιχείρησης και των καταναλωτών.
  • Κέρδος: όπως και οι συμβατικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να κερδίζουν χρήματα για να συντηρούνται, να πληρώνουν τους υπαλλήλους, και να αναπτύσσονται ως επιχείρηση.

Υπάρχουν διάφορα είδη κοινωνικών επιχειρήσεων, συγκεκριμένα:

  • Μη κερδοσκοπική
  • Συνεταιριστική
  • Επιχείρηση κοινωνικού σκοπού
  • Κοινωνική επιχείρηση
  • Κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση
  • Κερδοσκοπική

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ενδεικτικά τα πιο συνηθισμένα είδη κοινωνικών επιχειρήσεων.

Group Work