Θέμα 3: Δημιουργώντας μία επιτυχημένη σχέση

Οι σχέσεις μεταξύ μεντόρων και μαθητευόμενων πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελείς. Χρησιμοποιήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για να δημιουργήσετε μία επιτυχημένη και αποτελεσματική συμμαχία.