Θέμα 2: Νοοτροπία Καθοδήγησης

Πηγή: www.artofmentoring.net/mentoring-mindset-2/

Η νοοτροπία είναι ένα σύνολο πεποιθήσεων που χρησιμεύουν ως πλαίσιο για τις πράξεις και τη λήψη αποφάσεων. Όταν έχουμε μία συγκεκριμένη νοοτροπία, μπορεί να γίνει συνήθεια. Πρέπει να δουλέψετε τη νοοτροπία σας ως μέντορας προκειμένου να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως μέντορας.  

Για να καλλιεργήσετε τη νοοτροπία ενός/μίας μέντορα, χρησιμοποιήστε το διάγραμμα που συνοψίζει τρεις τύπους δεξιοτήτων που κατανέμονται σε νοοτροπίες.

Η νοοτροπία και οι δεξιότητες καθοδήγησης μοιράζονται πολλά κοινά με τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το θέμα αυτό στην Ενότητα για την Ικανότητα 3 (UC3).

Οι κορυφαίοι/ες μέντορες παρουσιάζουν μία καθοδηγητική στάση που περιλαμβάνει: 

Περιέργεια  

Προθυμία να μάθουν τι είναι αυτό που κάνει τον/την μαθητευόμενο/η να αντιδράσει, καθώς θεωρούν ό,τι ο/η μαθητευόμενος/η είναι το μόνο άτομο που είναι ειδικό της ζωής του. Κάνουν έρευνα/ερωτήσεις, όχι εικασίες.  

Ταπεινότητα

Δεν τοποθετούν τον εαυτό τους σε βάθρο, είναι ταπεινοί/ές, και αντιλαμβάνονται ό,τι έχουν ακόμη πολλά να μάθουν.  

Σέβονται τη διαφορετικότητα

Πιστεύουν ό,τι οι άνθρωποι που είναι πολύ διαφορετικοί, από πολλές απόψεις, μπορούν να έχουν απόλυτα υγιείς σχέσεις, και ό,τι οι διαφορές τους δεν τους καθιστούν σε καμία περίπτωση λανθασμένους ή ανεπαρκείς.

Πηγή: www.freepik.com