Θέμα 1: Φυσικές ανάγκες των ηλικιωμένων

Μία επιχείρηση που είναι φιλική προς τα ηλικιωμένα άτομα παρέχει εγκαταστάσεις που είναι πιο φιλικές προς τους πελάτες, προσαρμόζοντας τις στις ανάγκες των ηλικιωμένων για να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα στο συνηθισμένο τους περιβάλλον.

Οι φυσικές ανάγκες των ηλικιωμένων καθορίζονται από τους ακόλουθους περιοριστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ηλικία:

  • Απώλεια κινητικότητας: μείωση της μυϊκής δύναμης, απώλεια της ελαστικότητας των αρθρώσεων, μείωση της οπτικής οξύτητας, αλλοίωση της ισορροπίας.
  • Μειωμένη όραση: απώλεια οπτικής οξύτητας, απώλεια οπτικού πεδίου, και μεταβολές του εσωτερικού μυϊκού συστήματος του βολβού του ματιού, της αντίθεσης, του χρώματος, κ.λπ.
  • Μειωμένη ακοή: η απώλεια ακοής είναι αμφίπλευρη, επηρεάζει περισσότερο τους δυνατούς ήχους, και υπάρχει παρεμβολή στην κατανόηση συνομιλιών σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
  • Γνωστική εξασθένιση: εναλλαγές διάθεσης, καθώς και μειωμένη μνήμη, προσανατολισμός, οργάνωση, γλώσσα, κατανόηση ή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.