Θέμα 1: Τι σημαίνει Silver Economy;

Οι οικονομικές δραστηριότητες, τα αγαθά, και οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτομα άνω των 50 ετών αποτελούν την ασημένια οικονομία – silver economy. Αυτή η ιδέα, η οποία προήλθε από τον όρο «ασημένια αγορά», που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την αγορά των ηλικιωμένων στην Ιαπωνία, το έθνος με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων άνω των 65 ετών, τη δεκαετία του 1970, ενώνει πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι τράπεζες, τα αυτοκίνητα, η ενέργεια, η στέγαση, οι τηλεπικοινωνίες, η αναψυχή, και ο τουρισμός.  

Η καινοτόμος τεχνολογία θα αποτελέσει έναν από τους πυλώνες της ασημένιας οικονομίας. Ένας ώριμος πληθυσμός που είναι αρκετά νέος για να αισθάνεται ηλικιωμένος ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στον οικιακό αυτοματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), την ηλεκτρονική υγεία, και άλλες υπηρεσίες έξυπνης πόλης.

Τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών της ασημένιας οικονομίας είναι: οικονομική ελευθερία, με υψηλή αγοραστική δύναμη, απολαμβάνουν τα ταξίδια και να φροντίζουν τον εαυτό τους, συμμετέχουν σε αθλήματα, προτιμούν τις μάρκες, απαιτούν εξειδικευμένα και εξατομικευμένα αγαθά και υπηρεσίες, ασχολούνται με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Πηγή: Canva.com