Θέμα 1: Τι είναι η Επιχειρηματικότητα για Άτομα 50+;

Ο όρος Senior Entrepreneurship αναφέρεται σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, τα οποία σκοπεύουν να ξεκινήσουν μία επιχείρηση, βρίσκονται στη διαδικασία έναρξης μίας επιχείρησης, ή έχουν μόλις ξεκινήσει μία επιχείρηση, ή αναζητούν μία νέα σταδιοδρομία. Συνώνυμα αυτού του όρου είναι επιχειρηματικότητα για άτομα 50+, επιχειρηματίας μεγαλύτερης ηλικίας, και επιχειρηματίας τρίτης ηλικίας.

Ένας θεμελιώδης παράγοντας για κάθε οργανισμό, ή ηλικιωμένο άτομο που επιθυμεί να γίνει επιχειρηματίας ή να υποστηρίξει τις ιδέες του είναι η κατανόηση των διαφόρων ρόλων που μπορεί να κατέχει ένα άτομο σε τέτοια ηλικία. Τα ηλικιωμένα άτομα είναι πιο εφικτό να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους με έναν από αυτούς τους συγκεκριμένους ρόλους – επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, επενδυτές ή μέντορες.  

Πηγή εικόνας: www.unspalash.com