Θέμα 1: Πώς να γίνετε καλός/ή μέντορας;

Η ιδιότητα του/της μέντορα απαιτεί ένα σύνολο συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ορισμένες από τις οποίες είναι κοινές με τους/τις μαθητευόμενους/ες. Η αποτελεσματική καθοδήγηση είναι κάτι περισσότερο από καλή χημεία, καθώς μέντορες και μαθητευόμενοι/ες χρησιμοποιούν ξεχωριστές διαδικασίες και δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια των σχέσεων τους. Είναι δύσκολες, αλλά αυτές οι δεξιότητες και οι διαδικασίες μπορούν να επιτευχθούν για να επιδιώξουμε πιο παραγωγικές, αποτελεσματικές, και ικανοποιητικές σχέσεις καθοδήγησης.

Για να δημιουργηθούν αποτελεσματικές καθοδηγητικές σχέσεις πρέπει να είναι λογικά δομημένες, διαφορετικά, με την πάροδο του χρόνου, οι συμμετέχοντες/ουσες απογοητεύονται από τις άσκοπες προσπάθειες και από τη διαδικασία, πιστεύοντας λανθασμένα ό,τι η καθοδήγηση δεν λειτουργεί.

Όταν προσθέτουμε δομή και τις συγκεκριμένες δεξιότητες στη σχέση ενός προγράμματος καθοδήγησης, τότε τόσο οι μέντορες όσο και οι μαθητευόμενοι/ες βιώνουν ευχάριστα τις αλλαγές στη ζωή τους.