Θέμα 1: Οι δυνατότητες του Silver Economy στον ψηφιακό κόσμο

Πιστεύεται ευρέως ό,τι τα ηλικιωμένα άτομα και η τεχνολογία δεν συμβαδίζουν. Ωστόσο, παράγοντες όπως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η μεταγενέστερη ηλικία συνταξιοδότησης, και η ενεργός γήρανση αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ομάδα ανθρώπων εντάσσεται σε μία ολοένα και πιο ψηφιοποιημένη κοινωνία. Ο ρυθμός που ορίζει η διάρκεια ζωής ενός πληθυσμού θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο πολλές επιχειρήσεις θα αναπτύξουν ψηφιακές υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε αυτούς.

Σύμφωνα με την έκθεση The Silver Economy, μία έρευνα που δημιουργήθηκε από το Oxford Economics, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Technopolis, ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα είναι άνω των 65 ετών το 2060. Μέχρι το 2025, οι δαπάνες των ατόμων άνω των 50 ετών θα ανέρχονται σε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ή το 32% του ΑΕΠ της ΕΕ, και το 38% της απασχόλησης, με ετήσια αύξηση 5%.

Ταυτόχρονα, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων μειώνεται με την πάροδο των ετών (γράφημα), και παρόλο που η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα άργησε να αρχίσει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ο ρυθμός αυτής της ομάδας έχει επιταχυνθεί περισσότερο το τελευταίο διάστημα, ειδικά λόγω της πανδημίας.

Χρήστες του Διαδικτύου που παρείχαν ή παρήγγειλαν προϊόντα ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση τους προηγούμενους 12 μήνες, ανά ηλικιακή ομάδα, ΕΕ 2011-2021

Εκτιμήσεις της ΕΕ για το 2021
Πηγή: Eurostat