Θέμα 1: Γήρανση με διαφορετικό τρόπο

Οι Ευρωπαίοι γερνούν γρήγορα. Στα επόμενα 50 χρόνια, το ποσοστό των Ευρωπαίων άνω των 65 ετών θα διπλασιαστεί, ενώ το ποσοστό των ατόμων άνω των 80 ετών σχεδόν θα τετραπλασιαστεί.

Ωστόσο, σε πλήρη αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, η γενιά των 60+ γερνάει εντελώς διαφορετικά. Οι συνταξιούχοι του σήμερα ξεκινούν επιχειρήσεις, ολοκληρώνουν μαραθώνιους, και πραγματοποιούν εκτεταμένα ταξίδια. Δίνουν μεγάλη αξία στην υγεία, την ευημερία, και τη διατροφή, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής και του σημαντικού πλούτου τους.  

Το προσδόκιμο ζωής και οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν οδηγήσει σε ένα ηλικιακό εύρος, από 55 έως 75 ετών, όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται σε ένα ζωτικό στάδιο της ζωής με την επιθυμία να αναλαμβάνουν προκλήσεις, να ακολουθούν έναν ενεργό τρόπο ζωής και, το σημαντικότερο, εξακολουθούν να αισθάνονται αρκετά καλά ώστε να είναι σωματικά δραστήριοι.  

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τη δυσκολία της ενεργού και υγιούς γήρανσης, αλλά υπάρχει επίσης μία ευκαιρία για την Ευρώπη να τοποθετηθεί ως παγκόσμια δύναμη που μπορεί να προσφέρει δημιουργικές απαντήσεις.

Πηγή: Canva.com