Μαθησιακή Ενότητα 6: Μελέτη Περίπτωσης για επίλυση: Δημιουργία μίας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα/tablet για ηλικιωμένους

Πηγή: Canva.com