Μαθησιακή Ενότητα 5: Silver Economy & Βιωσιμότητα: Ο ρόλος των ατόμων 50+ ως καταναλωτών

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Επίγνωση των αναγκών των ατόμων 50+ ως καταναλωτών
  • Εξήγηση του πώς ο τομέας της ασημένιας οικονομίας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων 50+ ως καταναλωτών
  • Ταυτοποίηση των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων που μπορούν να συμμετέχουν στη δημιουργία μίας επιχείρησης στον τομέα της υγείας για ηλικιωμένους
  • Ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου μίας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης για τον τομέα της υγείας για ηλικιωμένους
  • Παροχή συμβουλών στα τοπικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων 50+
  • Ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των ατόμων 50+ ως καταναλωτών

Πηγή: Canva.com

Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα