Μαθησιακή Ενότητα 4: Επιχειρήσεις φιλικές προς την τρίτη ηλικία

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Εξήγηση του τι είναι οι φιλικές προς την τρίτη ηλικία επιχειρήσεις
  • Απαρίθμηση πιθανών μέτρων για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων 50+ ως καταναλωτών
  • Εξήγηση της λύσης Age Tech για το Silver Economy
  • Ανάλυση των επιχειρηματικών ευκαιριών για λύσεις Age Tech για τον τομέα της ασημένιας οικονομίας
  • Καθοδήγηση ατόμων 50+ στη διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου
  • Αξιολόγηση προτάσεων επιχειρηματικών μοντέλων που επικεντρώνονται σε κοινωνικές προκλήσεις

Πηγή: Canva.com