Μαθησιακή Ενότητα 3: Ψηφιακό Silver Economy

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Συσχέτιση του δυναμικού του τομέα της ασημένιας οικονομίας με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση της κοινωνίας
  • Εξήγηση των αναδυόμενων τεχνολογικών τάσεων για τους καταναλωτές της ασημένιας οικονομίας
  • Επίδειξη του πώς οι αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις για τους καταναλωτές της ασημένιας οικονομίας μπορούν να εφαρμοστούν στο τοπικό τους περιβάλλον
  • Ανάλυση του πώς οι πόλεις και οι δημόσιοι χώροι πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ηλικιωμένων
  • Καθοδήγηση των ατόμων 50+ στις νέες τεχνολογικές τάσεις
  • Επίγνωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τους καταναλωτές της ασημένιας οικονομίας