Μαθησιακή Ενότητα 3: Είδη κοινωνικών επιχειρήσεων και στρατηγική για κοινωνικές επιχειρήσεις

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Χαρακτηρισμός μίας κοινωνικής επιχείρησης
  • Περιγραφή των διαφορετικών προσεγγίσεων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • Προσδιορισμός των διαφορετικών ειδών κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Αξιοποίηση των δράσεων, των εμπειριών, και των έργων διαφορετικών κοινωνικών επιχειρήσεων σε μία συγκεκριμένη περιοχή
  • Εξήγηση των βημάτων που απαιτούνται για την έναρξη και την ανάπτυξη μίας κοινωνικής επιχείρησης
  • Παροχή καθοδήγησης σε άτομα 50+ σχετικά με τις υπηρεσίες κατάρτισης και τα συστήματα υποστήριξης για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη και την υλοποίηση σχεδίων, προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Πηγή: https://pixabay.com