Μαθησιακή Ενότητα 2: Silver Economy 101

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Ορισμός του Silver Economy
  • Εξήγηση των τάσεων του τομέα Silver Economy
  • Συζήτηση των ευκαιριών που προσφέρει το Silver Economy
  • Ανάλυση των επιχειρηματικών ευκαιριών του τομέα Silver Economy
  • Ενθάρρυνση των ατόμων 50+ να εκμεταλλευτούν τον τομέα Silver Economy
  • Καθοδήγηση ομότιμων για την κατανόηση του Silver Economy

Πηγή: Canva.com

Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα