Μαθησιακή Ενότητα 2: Κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα για δημιουργία αντίκτυπου

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Ορισμός της κοινωνικής καινοτομίας
  • Ορισμός της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • Ορισμός του κοινωνικού αντίκτυπου
  • Επίγνωση σχετικών πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • Αναθεώρηση των προγραμμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας για να ανταποκρίνονται στα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα
  • Αναγνώριση των διαφορετικών κινήτρων που εμπλέκονται στην έναρξη μίας κοινωνικής επιχείρησης
  • Ενημέρωση για τον αντίκτυπο και τα οφέλη των επιχειρήσεων κοινωνικής καινοτομίας
  • Ενθάρρυνση των ατόμων 50+ να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες

Πηγή εικόνας: https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY