Μαθησιακή Ενότητα 1: Υγιής και ενεργός γήρανση

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η γενιά 50+ γερνάει διαφορετικά
  • Ταυτοποίηση των συγκεκριμένων τομέων από τους οποίους η γενιά 50+ χρειάζεται προϊόντα ή υπηρεσίες
  • Ανάλυση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με την υγιή και ενεργό γήρανση
  • Αξιολόγηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την υγιή και ενεργό γήρανση
  • Συμβουλές για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η υγιής και ενεργός γήρανση
  • Καθοδήγηση των νεότερων γενιών προς την υγιή και ενεργό γήρανση

Πηγή: Canva.com