Тема 3: Четирите фази на наставничеството

Успехът на една менторска връзка зависи от разбирателството между участващите. И наставникът, и наставляваният трябва да разбират ценностите и очакванията на другия, за да успеят.

Официалното наставничество се нуждае от основна и солидна структура, за да постигне определен резултат. За това е от съществено значение да имате предвид четири последователни фази, които зависят една от друга и трябва също да имат определена времева рамка (не еднаква за всички фази): 1. подготовка, 2. посвещение, 3. развитие и 4. закриване.

Източник : Mindshift Talent Консултативен

Фази на менторска връзка

Подготовка

От решаващо значение за всяка менторска връзка, понеже това е фазата, в която подготвяте менторската си връзка. В организационния контекст има някои основни формалности и техники за намиране на съответствие между ментори и наставлявани и те се основават най-вече на профилиране както на наставника, така и на наставлявания, за да съответстват на интересите и областите на подобрение, от които наставляваният се нуждае.

Посвещение

Тази фаза може да бъде оформена в една или две срещи в зависимост от това какво смятате за важно да постигнете. Но първо трябва да се свържете с вашия наставляван. На този етап трябва да включите подписването на менторското споразумение. .

Развитие

Тази фаза обединява етапите на обмен на информация, поставяне на цели, работа за постигане на целите и задълбочаване на ангажираността. На третата фаза ще създадете план за наставническите сесии, включително броя на сесиите, необходими за постигане на целите и задачите на вашия наставляван.

Закриване

Когато вашият наставляван е постигнал целите, които сте замислили, менторската връзка приключва (фазата на закриване).

Източник : Mindshift Talent Консултативен