Тема 3: Изграждане на успешна връзка

Взаимоотношенията между ментори и наставлявани трябва да бъдат взаимно полезни. Използвайте тези насоки, за да създадете успешен и ефективен съюз.