Тема 3: Видове социални бизнеси

Социалният бизнес е вид бизнес, при който крайният резултат и показателите за успех се измерват с нещо повече от печалба. По-скоро социалният бизнес обикновено определя успеха, който зависи от тройния резултат:

  • Хора: човешката страна на вашия бизнес и способността ви да въздействате върху социалната промяна, да подобрявате живота и да развивате устойчиво общност
  • Планета: Вашето влияние върху околната среда – как дарявате за една устойчива планета или намалявате въглеродния отпечатък (емисии на CO2) на вашия бизнес и потребители.
  • Печалба: Подобно на конвенционалните бизнеси, социалните бизнеси трябва да печелят пари, за да се издържат, да плащат на служителите и да се развиват като предприятие.

Има различни видове социален бизнес, а именно:

  • С нестопанска цел
  • Кооперативен
  • Бизнес със социална цел
  • Социална фирма
  • Социално отговорен бизнес
  • С цел печалба

Следващата таблица илюстрира най-често срещаните видове социален бизнес.

Group Work