Тема 2: Основни характеристики на заведение, подходящо за възрастни хора

  • Предотвратяване на падания – като премахнете физическите бариери. Създайте безопасна среда, която насърчава по-възрастните клиенти да продължат да посещават вашето заведение.
  • Помислете за осветление, безопасност и достъп до информацията, налична в магазина, както и за очила за уморени очи или лупа, така че хората с увредено зрение да могат да четат продуктови спецификации, информация, менюта и др.
  • Избягването на шум, силна музика и ясното говорене са важни аспекти.
  • По отношение на когнитивното увреждане е важно да се вземе предвид следното: реагирайте спокойно и успокоявайте; ако са редовни клиенти, коментирайте какво обикновено правят във вашето заведение; бъдете търпеливи и предайте от спокойствието си на останалите клиенти.

Източник: Canva.com